Ut på tur …

 

 

 

anchor point

 

Merka Natursti i lyngheiane

Du kan velje mellom å gå kort eller lang tur i Lyngheiane.

Den korte turen er omlag 45 min og følger dei grøne pilane frå parkeringplassen til senteret mot stranda. Dette er ein tur som passar for dei aller fleste.

Ynskjer du å gå lengre, kan du gå den lange turen. Startpunktet er det samme og du følgjer dei kvite pilane. Turen tek omlag 90 min gjennom eit opent og flott lyngheilandskap.

Begge stiane er delvis dekka med grus, og dekket kan ver mjukt og vått enkelte plassar.

anchor point
Opplev meir nå du er ute på tur med vår Turfalder.

Turfalderen er tilgjengeleg på norsk og engelsk, og ligg i busskuret ved nærmaste parkeringsplass til senteret og kostar 15kr.

Finne ut mer om vår turfalder.

Details about The Walking Guide.

anchor point

Bli med på Naturløypa! 

Hent eit svarskjema og kart frå resepsjon på Informasjonsbygget. Ute i innmarka er det 9 postar og kvar post har spørsmål for både barnefamiliar og studenter frå Universitetet. Du kan få fasit i resepsjonen på Informasjonsbygget.

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save