Velkomen til Lyngheisenteret

Lyngheisenteret på Lygra i Nordhordland er eit nasjonalt og
internasjonalt kunnskapssenter som gjennom aktiv drift skal
verne lyngheilandskapet, formidle tradisjonar og gje gode
opplevingar til besøkjande.

Meir informasjon

The Heathland Centre at Lygra in the county of Nordhordland on the Coast of Western Norway
is a national and international resource centre which through its activities protects the
heathland landscape, explores traditions and gives memorable experiences to its visitors.