Bubil

Lyngheisenteret har ikkje tilrettelagt parkering for bubilar. Men du må gjerne parkere på den offentlege parkeringsplassen, som ligg i 15min gåavstand frå senteret.
På senteret er det eit  toalett på undersida av inngangsrampa. Dette er ope 24/7, men det er ingen tilgong til dusj. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål.

Save

Save